var timestamp = Date.parse(new Date());
var date = new Date(timestamp);
//获取当前年份  
var Y =date.getFullYear();
//获取当前月份  
var M = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1);
//获取当前日期 
var D = date.getDate() < 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate(); 
console.log("当前时间:" + Y + '年'  + M+ '月' + D+ '日' );
var hour = date.getHours()
var minute = date.getMinutes()
var second = date.getSeconds()
最后修改日期:2020年4月4日

作者

留言

撰写回覆或留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。